จีนเจ้าทะเลรู้จักเกาะน้อยบนเส้นทางการค้าโบราณแห่งนี้มาเป็นพันปี กระทั่งชื่อเสียงการเป็นแหล่งทำเหมืองดีบุกของภูเก็ตปรากฏชัด แรงงานชาวจีนผู้แสวงโชคทยอยเดินทางเข้ามา ความสัมพันธ์ระหว่างภูเก็ตกับจีนผ่านชาวจีนโพ้นทะเลกับญาติพี่น้องบนแผ่นดินเกิดก็ก่อตัวขึ้น

ชมวีดิทัศน์พระยารัษฎานุประดิษฐ์(คอซิมบี้) สมญา“ดวงประทีปแห่งอันดามัน”นักปกครองหัวเมืองเชื้อสายจีนผู้ทำการปฏิรูปเมืองภูเก็ตครั้งสำคัญ
ความสัมพันธ์ภูเก็ตจีน
“ร้อยปียังคงผูกพัน เกื้อกูลกันตลอดไป”
นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(2367-2394)เป็นต้นมา เกาะบนจุดผ่านเส้นทางการค้าของเมืองชายขอบแห่งสยามก็ดี ดีบุกและเกาะปีนังก็ดี ได้ทำให้ภูเก็ตมังกรน้อยยุคสองร้อยปีก่อนมีความสัมพันธ์กับจีนพญามังกรทีละน้อย แม้จะมิใช่เป็นความสัมพันธ์โดยตรงก็ตาม… อ่านต่อ »

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
“ดวงประทีปแห่งอันดามัน”
ผู้ที่สร้างคุณูปการให้กับภูเก็ตอย่างยิ่ง นับแต่มีชื่อเกาะแห่งนี้ปรากฏ นักประวัติศาสตร์ต้องทราบว่านามพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง) อยู่ในลำดับต้นๆ เพราะสิ่งที่ท่านสร้างสรรค์ไว้ให้ภูเก็ตมีมากจนยากประเมินคุณค่าได้… อ่านต่อ »