“มั่นคุณธรรม เมตตาธรรม ท่องไปในศิลปะวิทยา” – ขงจื่อ

อารยธรรมจีนสืบทอดด้วยการบันทึกและศึกษาเป็นสำคัญ พี่น้องชาวจีนไม่ว่า ณ ที่แห่งใดก็ร่วมกันสร้างสถานศึกษาขึ้นจากวิถีเดียวกัน เพื่อสืบทอดสิ่งที่มีคุณค่ามากเอาไว้ให้ลูกหลาน

ห้อง“น้ำใจพี่น้อง”นี้มีขึ้นเพื่อยกย่องทุกผู้ทุกนามที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการก่อร่างสร้างโรงเรียนจีนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะแห่งนี้ขึ้น โดยนิทรรศการเป็นการแนะนำ 9 บุคคลผู้มีชื่อเสียงของภูเก็ต ผู้อุปถัมภ์หลักของโรงเรียนในอดีต ให้เราได้สัมผัสเสี้ยวเส้นทางแห่งความสำเร็จของแต่ละท่าน โดยหวังให้จิตเอื้อเฟื้อต่อการศึกษาได้บังเกิดแก่อนุชนชาวภูเก็ตตลอดไป.