แสดงประวัติ 4 ยุคของอาคารสถานที่อันดูขรึมขลังงดงามแห่งนี้ จากศาลเจ้าและสำนักเรียนแบบโบราณ สู่การเป็นโรงเรียนจีน การบูรณะใหญ่หลังถูกปิด และการเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด

คตินิยมการสร้างบ้านเรือนของชาวจีนเทียบกับองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร
การบรรยายเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ก้าวหน้าและผสมผสาน
คติของจีน
คตินิยมของจีน การปลูกสร้างบ้านเรือนต้องสร้างให้สวยงามและมั่นคง เพื่อคนในครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ร่มเย็นเป็นสุข จึงกลายมาเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียนของอาคารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวในปี 2477… อ่านต่อ »

ประวัติอาคาร
อาณาบริเวณของพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วคือสถานที่กำเนิดโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของภูเก็ต เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาในการดำเนินชีวิตของลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเล… อ่านต่อ »

เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
อาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวมีรูปแบบที่มาจากการผสมผสานลักษณะสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัย ทั้งเอเชียโดยเฉพาะจีนและยุโรป ยากที่จะกล่าวโดยรวมว่าเป็นแบบใดโดยเฉพาะ… อ่านต่อ »