นำเสนอเรื่องราวและเมนูอาหารคาวหวานในวิถีครัวของชาวบาบ๋าภูเก็ตซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างอาหารไทยรสจัดของท้องถิ่นภาคใต้ อาหารของชาวมลายูเจ้าถิ่น เครื่องเทศของชาวอินเดีย และอาหารของพี่น้องชาวจีน โดยรับอิทธิพลจากเมืองปีนังเข้ามาเป็นส่วนใหญ่


  • จำลองมุมบรรยากาศครัวบ้าน ร้านโกปี๊ และร้านอาหารของครอบครัวที่สืบทอดมาสี่ชั่วคน
  • แสดงแผนที่ลายแทงสำหรับพรานล่าของกิน