กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์

Organizer : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
Date : 29 กรกฎาคม 2010
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา นำโดยรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมาธิการ ซึ่งเดินทางมาประชุมสัมมนา“การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า” เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 พร้อมนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต