กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์

Organizer : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
Date : 14-15 สิงหาคม 2010
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงาน วิวาห์หวานบาบ๋า…สุดปลายฟ้าอันดามัน ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2553 ซึ่งในตอนสายวันที่ 15 ขบวนชมเมืองของบ่าวสาว 13 คู่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกสมาคมเพอรานากันได้แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว