กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์

Organizer : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
Date : 25-30 พฤศจิกายน 2010 , 01 ธันวาคม 2010
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ “เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”จึงถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2553 หัวข้องานคือ สยามใหม่จากมุมมองท้องถิ่น

การบ้านที่ชาวพิพิธภัณฑ์ 55 แห่งจากทั่วประเทศต้องทำเป็นเรื่องที่ว่าด้วยสภาพการณ์ในแต่ละท้องถิ่นในช่วงเวลา 100 ถึง 150 ปีที่แล้วเป็นต้นมา ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากปี 2553 นี้ตรงกับวาระ 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงเปลี่ยนแปลงสยามสู่รัฐสมัยใหม่ของไทย

นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวแล้ว ภูเก็ตเรายังมี“บ้านเหมืองแร่” ของชัยยุทธ ปิ่นประดับ ผู้ริเริ่มงานพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ของภูเก็ตมาในอดีตไปออกร้านอยู่ติดกัน และฤดี ภูมิภูถาวร ครูนักประวัติศาสตร์ชาวภูเก็ตรับเชิญไปร่วมเสวนา“วิถีชีวิตเปอรานากัน”(ร่วมกับนวพร เรืองสกุล ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และหรินทร์ สุขวัจน์-จากพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว)