กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์

Organizer : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
Date : 14 กันยายน 2010 , 11 มีนาคม 2011
วันไหว้พระจันทร์ปี 2551 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนสายของวัน วงดุริยางค์โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)ออกเดินพาเหรดจากบริเวณลานนวมินทร์ 72 ถนนภูเก็ต เลียบถนนถลางไปสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ป่าวประกาศงานที่จะมีขึ้นในเย็นวันนั้น

โถงหน้าภายในอาคารตั้งโต๊ะของเซ่นไหว้ตามประเพณี บริเวณ“ฉิ่มแจ้” หรือ“ช่องฟ้าจรดดิน” สองหนูน้อยบรรเลงเครื่องดนตรีจีนขับกล่อมบรรยากาศ

การแสดงบนเวทีโดยนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวฯ ทยอยเป็นลำดับ ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย ระบำนกยูง ศิลปะการต่อสู้แบบจีน การขับร้องเพลงจีน ระบำพัด และกวนอิมพันมือ พิธีไหว้เริ่มเวลา 3 ทุ่ม คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิล็อกเซี่ยนก๊กเป็นประธานในพิธี หลังจากทยอยไหว้จนครบแบบแผน เมื่อถึงฤกษ์ก็ทำการเผากระดาษทองและจุดประทัดด้านหน้าอาคารเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี