กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์

Organizer : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
Date : 26 กรกฎาคม 2010
ฯพณฯ หวางชั่นเฟิน(Mrs.Wang Tsanfen )กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2553 ให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ นำคณะกรรมการต้อนรับและนำชม