กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์

Organizer : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
Date : 02 กันยายน 2010
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ฯพณฯ ดร.นีเยนเยน รัฐมนตรีการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและคณะให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ในการนี้ นพ.โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันและสมาชิกชุมชนชาวถนนถลางร่วมต้อนรับ