เรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้น ณ ห้องนี้
จาก“บ้านเกิด”ในเมืองจีน สู่“เส้นทาง”ต่างๆ ที่นำพาผู้แสวงโชคชาวจีนมายังเกาะแห่งนี้ พวกเขาได้ลงหลักปักฐานสร้าง“ชุมชน”กระจายไปทั่วเกาะ
นอกจากนี้ ยังจัดแสดง“ใบเข้าเมือง”ของชาวจีนในราวปี 2470 ให้ชมด้วย
ชุมชนจีน
ก่อนชาวจีนในภูเก็ตจะเพิ่มจำนวนขึ้นมากเนื่องจากการขยายตัวของการทำเหมืองดีบุกขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 (2367-2394) แม้ชุมชนในสังคมพุทธและมุสลิม ก็มีพี่น้องชาวจีนที่มักเป็นพ่อค้า… อ่านต่อ »

บ้านเกิด
ประเทศไทยมีประชากรคนไทยเชื้อสายจีนประมาณ 8 ล้านคน(ปี 2550) กลุ่มใหญ่จะเป็นจีนแต้จิ๋วร้อยละ 56 รองลงมาได้แก่ แคะร้อยละ 16 ไหหลำร้อยละ 11 ฮกเกี้ยนร้อยละ 7 กวางตุ้งร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 12 ชาวจีนที่เคลื่อนย้ายออกจากแผ่นดินจีนเข้ามาประกอบสัมมาชีพ… อ่านต่อ »

เส้นทางมังกร
“ ลัทธิขงจื๊อปลูกฝังให้ชาวจีนผูกพันกับบ้านเกิด
แต่ชาวจีนคือชนชาติที่อพยพออกนอกแผ่นดินมากที่สุด ”

คาบสมุทรมลายูอันมีภูเก็ตเกาะน้อยชายฝั่งทะเลอันดามันรวมอยู่ด้วยคือบริเวณยุทธศาสตร์การค้าทางทะเลเชื่อมดินแดนตะวันออกกับ… อ่านต่อ »