เงินกู้100,000ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำอนุมัติไวกับศรีสวัสดิ์เงินกู้100,000ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำอนุมัติไวกับศรีสวัสดิ์
#เงินกู้100000 #ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำ #อนุมัติไว #ศรีสวัสดิ์
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
จัดหาเงินกู้ ต้องการเงินด่วน นึกถึงศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
ไม่ใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน
รับวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท
ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนจ่ายได้สบายๆ
เอกสารเบื้องต้น
สัญญาซื้อขาย
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
สมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน
เอกสารแสดงรายได้ อาจใช้คนค้ำประกัน
ขึ้นอยู่กับทางสาขาพิจารณา

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ
เคยจัดสินเชื่อกับเรา ผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 งวด
* การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อบุคคลร่วมกับพรอมิสเอกสารเบื้องต้น
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
สมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
สลปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
อายุไม่เกิน 60 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุตั้งแต่ 20-64 ปี (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
รายได้ประจำ 6,000 บาทขึ้นไป (พนักงานประจำเท่านั้น)
อายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
มีที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส มีเบอร์มือถือส่วนตัว (ห้ามใช้ร่วมกับญาติหรือบุคคลอื่น)
* เฉพาะสาขาศรีสวัสดิ์ที่ร่วมรายการ
** การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โทร. 1652, 02-693-5555
ที่มา : เว็บไซต์ sawad.co.th

Related Videos