เงินกู้พ่อค้าแม่ค้าสูงสุด2แสน กู้ง่าย ได้เงินไว ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยแค่0.1%ต่อวันที่ธนาคารไทยเครดิตเงินกู้พ่อค้าแม่ค้าสูงสุด2แสน กู้ง่าย ได้เงินไว ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยแค่0.1%ต่อวันที่ธนาคารไทยเครดิต
#เงินกู้พ่อค้าแม่ค้า #กู้ง่าย #ได้เงินไว #ไม่ต้องค้ำ #ธนาคารไทยเครดิต
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารไทยเครดิตฯ

วงเงิน 30,000 – 200,000 บาท
สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย 33% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 – 60 ปี มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีสถานประกอบการชัดเจน ตรวจสอบได้ อยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ลูกค้าธนาคารและผู้สนใจสินเชื่อสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.tcrbank.com และ Facebook Fanpage “Thai Credit Retail Bank” (www.facebook.com/TCRBank) และสื่อ Official จากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร 02-697-5454
source : prachachat.net

Related Videos