เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ กู้ฟรี 6 เดือน ไม่ต้องค้ำประกันจากธนาคาร ธกส 2564เงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคาร ธกส ปี 2564 ดอกเบี้ยต่ำจ่ายเดือนละ 10 บาท
กู้มาแล้วยังไม่ต้องจ่าย 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดคนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะปลอ่ยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน

ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate 0.1% ต่อเดือน —- 1.2% ต่อปี
ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
โดยพักหนี้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
แบ่งค่างวดตามที่สามารถชำระได้ แบ่งเป็น รายเดือน ,3 เดือน ,6 เดือน

ลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆสามารถกู้โครงการนี้ได้ไหม
ธนาคารเขาจะดูมูลเหตุของการค้างชำระ หากกาค้างหนี้มาจากเหตุสุจริตและความจำเป็นก็สามารถกู้โครงการนี้ได้

สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา, Line @BAAC Family,เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-555-0555

#สินเชื่อธกส #กู้เงินธกส #ธนาคารธกส #กรุงไทย #สินเชื่อส่วนบุคคล #ธกส #กู้เงิน #สินเชื่อส่วนบุคคลกธกส

Related Videos