อัพเดท สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สร้างบ้าน ธนาคารออมสินดอกเบี้ยต่ำ | ถึง 31 สิงหาคม 2564อัพเดท สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน สร้างบ้าน ธนาคารออมสินดอกเบี้ยต่ำ | ถึง 31 สิงหาคม 2564

สินเชื่อบ้าน ,สร้างบ้าน .ซ่อมแซมแซม

ทำประกัน MRTA
ดอกเบี้ยปีที่ 1 0.5%
ดอกเบี้ยปีที่ 2 MRR - 2.22%
ดอกเบี้ยปีที่ 3 MRR - 2.22%
ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.0%
เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปี 2.85% ต่อปี

ไม่ทำประกัน MRTA
ดอกเบี้ยปีที่ 1 0.75%
ดอกเบี้ยปีที่ 2 MRR - 1.97%
ดอกเบี้ยปีที่ 3 MRR - 1.97%
ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.0%
เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปี 3.10% ต่อปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
ทำประกัน MRTA
ดอกเบี้ยปีที่ 1 0.5%
ดอกเบี้ยปีที่ 2 MRR -2.52%
ดอกเบี้ยปีที่ 3 MRR -2.52%
ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.0%
เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปี 2.65% ต่อปี

ไม่ทำประกัน MRTA
ดอกเบี้ยปีที่ 1 0.5%
ดอกเบี้ยปีที่ 2 MRR -2.27%
ดอกเบี้ยปีที่ 3 MRR-2.27%
ดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.0%
เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปี 2.9% ต่อปี

#ธนาคารออมสิน #สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน #รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน #รีไฟแนนซ์บ้าน #สินเชื่อบ้าน #กู้ออมสิน

Related Videos