สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรีดรีมโลน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่อนนาน 60เดือน โอนเงินใน 2วัน Keng kk#สินเชื่อ#กู้เงิน#ธนาคารกรุงศรี

E-mail : [email protected]
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทุกโอกาสเป็นจริงได้ เบิกถอนง่าย
โอนเงินไว ภายใน 2 วันทำการ
ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานประจำ หรือ ผู้ที่มีรายได้ประจำ
• อายุ 20-55 ปี
• รายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
• มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการทั้งด้านหน้าและหลัง
• สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (หรือย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานบริษัทที่มีสลิปเงินเดือน )
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

Related Videos