สินเชื่อส่วนบุคคล อาชีพอิสระ ค้าขาย อนุมัติใน 7 วัน ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน นาโนไฟแนนซ์#สินเชื่อ#สินเชื่อส่วนบุคคล#นาโนไฟแนนซ์

E-mail : [email protected]
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ นาโนไฟแนนซ์ NANO FINANACE สินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือนาโนไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทะเบียนการค้า หรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐานเงินเดือนค่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดกิจการ หรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยลูกค้าแต่ละรายสามารถกู้เงินได้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

จุดเด่นของสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ ไทยเอซ แคปปิตอล
– สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
– อนุมัติทราบผลเบื้องต้นภายใน 5-7 วัน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ ไทยเอซ แคปปิตอล
– เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
– ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ
– ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ
– บริษัทนัดไปทำสัญญา
– ลูกค้ารับเงิน

เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารการเงิน ( สเตทเม้น , สลิปงเนิเดือน etc )

Related Videos