สินเชื่อรถแลกเงินจุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงิน ต่อผู้ขอสินเชื่อ อนุมัติวงเงินค่อนข้างรวดเร็วกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป เพราะมีสิ่งค้ำประกันพร้อมขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก หากเตรียมเอกสารมาครบตามที่สถาบันการเงินกำหนดสถาบันการเงินมองว่าสินเชื่อประเภทนี้มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีรถมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่ได้รับค่อนข้างสูง ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับราคาของรถที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อรถแลกเงินมักจะมีดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อรถแลกเงิน คือ การนำรถที่ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักค้ำประกัน โดยการจำนำทะเบียนไว้กับธนาคารหรือสถาบันที่ให้กู้สินเชื่อรถแลกเงินนั้น ซึ่งมีข้อแตกต่างจากการรีไฟแนนซ์ตรงที่ว่า รถที่นำมากู้สินเชื่อนั้นต้องเป็นรถที่ชำระโดยเงินสดหรือรถที่ผ่อนชำระหมดแล้ว วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมจะเป็นไปเพื่อใช้เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทและระยะเวลาการกู้ ผู้ที่เป็นเจ้าของรถสามารถใช้รถมาเป็นหลักประกันเพื่อนำเงินสดไปใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินได้และยังมีรถใช้ได้อย่างปกติ
วงเงินสินเชื่อสูงสุด
วงเงินสินเชื่อสูงสุดนี้จะขึ้นอยู่กับราคาประเมินรถ เช่น ให้วงเงินสูงสุดที่ 80% ของราคาประเมินรถ เป็นต้น
สินเชื่อรถแลกเงิน SCB
สินเชื่อรถคือเงินไทยพาณิชย์ My Car My Cash ไม่ว่าโจทก์ความจำเป็นเรื่องเงินของคุณคืออะไร เราพร้อมบริการคุณ แต่นำรถยนต์ส่วนตัวของคุณมาเปลี่ยนเป็นเงินสดกับเรา ได้เงิน แถมรถก็ยังมีขับ ผ่อนครบธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์กลับไปเป็นของคุณทันที
รายละเอียดการขอสินเชื่อรถแลกเงิน SCB มีดังนี้
อัตราดอกเบี้ย แบ่งตามประเภทของรถยนต์รถยนต์ใช้แล้ว อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี
วงเงินอนุมัติสูงสุด ไม่เกิน 2 ล้านบาทอายุสัญญา สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปีหลักประกัน คือรถยนต์ของผู้ขอสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อยังสามารถใช้รถได้ตามปกติเงื่อนไขของรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อรถยนต์ต้องปลอดภาระ และอายุรถไม่เกิน 15 ปีประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น

Related Videos