สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไมด้าลิสซิ่ง อนุมัติไว ไม่ใช้คนค้ำ ผ่อนนาน3ปี วงเงิน 100,000บาท nano finance#สินเชื่อ#สินเชื่อส่วนบุคคล#นาโนไฟแนนซ์

E-mail : [email protected]
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ให้เราช่วยท่านได้ ไมด้าลิสซิ่ง เสนอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สำหรับเป็นเงินทุนเพื่อธุรกิจรายย่อย สูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนนาน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอวงเงินสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพรายย่อย

– วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
– ผ่อนนานสูงสุด 3 ปี
– อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
– เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของท่าน
– ลดภาระหนี้สินนอกระบบ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ไมด้าลิสซิ่ง
– บุคคลธรรมดา
– สัญชาติไทยเท่านั้น
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
– อายุผู้กู้ที่เป็นผู้หารายได้หลักรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
– วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
– ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

เอกสารประกอบสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ไมด้าลิสซิ่ง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
• เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
• เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน / รายการเดินบัญชี
• สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนพาณิชย์
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า

Related Videos