วิธีโอนเงินในซิม AIS ให้ เบอร์ AIS ด้วย กัน ง่ายๆวิธีโอนเงินให้ซิม AIS ด้วยกัน
อายุซิม ต้องอย่างน้อย90วัน และมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 200บาท ถึงจะโอนได้ครับ

Related Videos