วิธีลงทะเบียนช่วยเหลือ ธนาคารกรุงไทย [ ระยะที่ 2 ]คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ระยะที่ 2
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น
ลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
ลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 63
หมายเหตุ : การพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ท่าน

ลงทะเบียน :

ตรวจสอบ :
————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
[email protected]

#reviewwa

Related Videos