วงเงินพร้อมใช้ยืมง่ายผ่านแอป ติดบูโรก็กู้ได้ อนุมัติไว จัดอันดับ5แอปกู้เงิน แอปยืมเงินไม่ต้องค้ำวงเงินพร้อมใช้ยืมง่ายผ่านแอป ติดบูโรก็กู้ได้ อนุมัติไว จัดอันดับ5แอปกู้เงิน แอปยืมเงินไม่ต้องค้ำ
#ติดบูโร #แอปกู้เงิน #แอปยืมเงิน
ช่องทางแอปกู้เงินที่ง่ายขึ้น
จัดอันดับ5แอปกู้เงิน แอปยืมเงินในระบบที่เชื่อถือได้ อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ ไม่ใช้เอกสาร
แอปกู้เงินบางแอปให้ข้อมูลกับผู้กู้ว่า อนุมัติไวสุด 1, 3, 5 นาที ซึ่งผู้ที่จะได้รับการอนุมัติไวขนาดนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติธุรกรรมหลายด้าน เช่น มีเงินเดือนผ่านธนาคารพาร์ทเนอร์, มีจำนวนเงินเข้าออกในบัญชีสม่ำเสมอ, ไม่ติดประวัติค้างชำระหนี้กับบริษัทข้อมูลเครดิตบูโร รวมถึงต้องยืนยันตัวตนกับทางแอปได้ไว จึงจะกู้เงินได้ไว ยกตัวอย่างแอปกู้เงินที่พร้อมใช้งานได้จริง
วิธีเช็กแอปกู้เงินหลอกลวง
อย่างไรก็ดี แอปกู้เงินแต่ละแอป มีอัตราดอกเบี้ยและค่าดำเนินการต่างๆ แฝงอยู่ไม่มากก็น้อย จึงเป็นจุดสังเกตว่าหากเราต้องการจะกู้เงินสักแอปหนึ่ง ต้องพิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้
ต้องดูว่าแอปกู้เงินนั้นมีค่าธรรมเนียมการดำเนินเอกสาร หรืออากรแสตมป์เพิ่มหรือไม่ แอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือส่วนใหญ่ละเว้นค่าธรรมเนียมส่วนนี้
แอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือ ยึดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.75% ต่อเดือน หรือไม่เกิน 33% ต่อปี ถ้าเกินจากนี้ระแวงได้เลยว่าจะเป็นแอปหลอกลวง
แอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือ เมื่อขอเอกสารการเดินบัญชี แค่ Statement มีชื่อสกุล และเลขบัญชีเท่านั้น หากขอเกินกว่านั้นต้องถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าเอาไปใช้ทำอะไร
แอปกู้เงินที่น่าเชื่อถือ เมื่อขอสำเนาบัตรประชาชน จะขอให้ผู้กู้ลงชื่อด้วยลายเซ็น หรือการสแกนลายนิ้วมือเท่านั้น ไม่มีการขอเอกสารให้เซ็นสำรองเผื่อ
สุดท้ายนี้ หากไม่มั่นใจว่าแอปยืมเงินอื่นที่ได้ยินนอกเหนือจาก 5 ชื่อนี้ เป็นแอปกู้เงินหลอกลวงหรือเปล่า ให้นำชื่อบริษัทผู้พัฒนาแอป ไปค้นหาในข้อมูลบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย หากไม่มีชื่ออยู่ในรายการต่อไปนี้ ให้ระวังไว้ก่อน อย่าไปสมัคร

Related Videos