รวมสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 40 ปี | ธนาคารอาคารสงเคราะห์รวมสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 40 ปี | ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข 30 ธันวาคม 2564
กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House)
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น
ปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี
ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี
ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ต่อปีเท่านั้น
(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%)
กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่

2.โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท
30 กรกฎาคม 2564
สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track เป็นต้น
ปีที่ 1 เท่ากับ 1.99% ต่อปี
ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี
ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.81% ต่อปี
กรณีกู้ 2,500,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 10,300 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

3.โครงการสินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ 30 กรกฎาคม 2564
กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดโดย อัตรา

ดอกเบี้ยเริ่มต้น
ปีที่ 1 เท่ากับ 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.05% ต่อปี
ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.13% ต่อปี
กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

4.โครงการสินเชื่อบ้าน All Home 30 กรกฎาคม 2564
กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ปีที่
1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี
ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.55% ต่อปี
กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทต่อเดือน

และอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.33% ต่อปี กรณีกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

5.โครงการสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB
กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5 เท่ากับ 4.15% ต่อปี

#สินเชื่อบ้านธอส #สินเชื่อบ้าน2564 #กู้บ้านธอส #ธนาคารธอส #สินเชื่อบ้านธอส2564 #สินเชื่อบ้าน #ธอสสินเชื่อบ้าน #GHB #ดอกเบี้ยบ้านธอส

Related Videos