พักชำระสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19ลิ้ง ถาม-ตอบ กรณีลูกค้าสินเชื่อบุคคลและ SSME ขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19

#พักชำระสินเชื่อรถยนต์ #พักหนี้รถยนต์ #ไทยพาณิชย์

Related Videos