ธนาคารกรุงไทยพักชำระหนี้ 2564 ช่วยเหลือลูกค้าต่ออีก 3 เดือน เข้าร่วมโครงการก่อน 30/06/2564ธนาคารกรุงไทยพักชำระหนี้ 2564 ช่วยเหลือลูกค้าต่ออีก 3 เดือน เข้าร่วมโครงการก่อน 30/06/2564

พักชำระหนี้คืออะไร

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

มาตรการความช่วยเหลือระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564
ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน
พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ระยะที่ 2

- ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น

- ลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

- ลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 63

- การพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
- เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงรายได้ก่อนได้รับผลกระทบ
- เอกสารแสดงรายได้หลังได้รับผลกระทบ
- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลกระทบและผู้กู้* (ถ้ามี)

*หากเป็นบิดา มารดา บุตร แสดงเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เป็นคู่สมรสแสดงสำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
ช่องทางลงทะเบียน
- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ krungthai.com
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดเอกสาร
- รอเจ้าหน้าตรวจสอบผลลงทะเบียนเข้ารับมาตรการช่วยเหลือฯ ระยะที่ 2 โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่นี่

ที่นี่มาอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกันครับนั่นก็คือ ถ้าเกิดวันนี้เรามีกำลังพอที่จะส่งธนาคารต่อไหวเราควรจะเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ด้วยไหม
ถ้าถามผมนะครับ ถ้าเป็นผมผมจะกลับมาดูความพร้อมของเราก่อนครับความพร้อมของเราคือวันนี้เรามีเงินสำรองเพียงพอหรือยังถ้าเงินสำรองเรามีเพียงพอแล้วผมแนะนำอย่างมากเลยนะครับให้คุณส่งธนาคารตามปกติครับ ตัวอย่างที่ผมบอกครับถ้าวันนี้คุณมีกำลังในการส่งนะการพักชำระหนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยก็ยังคงเก็บไปทบอยู่ดีการที่คุณรีบผ่อนให้มันจบอ่ะครับมันจะทำให้นี่มันหมดเร็วขึ้นดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายตลอดอายุสัญญามันก็จะลดลงด้วยครับ

แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณยังผ่อนค่าบ้านไหวแต่เงินสำรองของคุณเนี่ยยังมีไม่เยอะมากพอคุณอาจจะเลือกพักชำระหนี้สัก 3 เดือนก่อนก็ได้เพื่อที่จะเอาเงินที่คุณต้องผ่อนบ้างนะครับมาเก็บสะสมเป็นเงินสำรองนะครับเผื่อฉุกเฉินในอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาแต่ละคนนะครับแต่ถ้าจะสรุปสั้นๆนะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังสภาพคล่องดีมีเงินสำรองถ้าคุณผ่อนไหว ผมแนะนำให้คุณผ่อนปกติครับหรือถ้าจะดีกว่านั้นคือคุณโปรดชำระเพิ่มต่อเดือนไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะเพราะจะทำให้นี่คุณหมดเร็วขึ้นครับ

ตรงนี้ผมขอถามนิดนึงนะครับผมเคยได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการผ่อนบ้านผ่อนบ้านยังไงให้หนี้มันหมดเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนำว่าให้ไปดูใน YouTube Channel ก่อนครับ

เทคนิคผ่อนบ้าน ให้หนี้หมดเร็วขึ้น 10 ปี ประหยัดดอกเบี้ยเป็นล้าน!!

#พักชำระหนี้2564 #กรุงไทยพักชำระหนี้ #พักชำระหนี้ #พักชำระหนี้รอบ2 #พักหนี้

Related Videos