ด่วน! ธนาคารกรุงศรี พักชำระหนี้ได้สูงสุด 12เดือน เพื่อช่วยเหลือลูกค้า รายละเอียดเช็คด่วนด่วน ธนาคารกรุงศรี พักชำระหนี้ได้สูงสุด 12เดือน เพื่อช่วยเหลือลูกค้า รายละเอียดเช็คด่วน
#กรุงศรีพักชำระหนี้ #พักชำระหนี้12เดือน #โครงการพักชำระหนี้ #ธนาคารกรุงศรีพักชำระหนี้ #โครงการพักชำระหนี้ธนาคารกรุงศรี #พักหนี้ #ลงทะเบียนพักชำระหนี้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)
มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ:
โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)
ศึกษารายละเอียดและยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.krungsri.com หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1572 และสาขาธนาคารทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด
เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ
โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรุงศรีออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์
มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% (เฉพาะสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ) ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์บริษัทฯในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ website และ Facebook ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้บริการ
บัตรเครดิตกรุงศรี
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า

Related Videos