ซื้อบ้านมือ 2 มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ต่างจากมือ 1 ไหม ?ซื้อบ้านมือ 2 มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ต่างจากมือ 1 ไหม ?

รับชม Live เต็มที่

3.รบกวนสอบถามครับกำลังวางแผนจัดซื้อบ้านมือสอง อยากรบกวนสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายวันโอนว่ามีค่าใช้จ่ายตัวไหนต้องเสียอะไรเท่าไหร่บ้าง ขอบคุณครับ

- ค่าโอน 2%
- ค่าจดจำนอง 1%
- อากรณ์ + ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

#ค่าโอน #ค่าโอนที่ดิน #ค่าโอนบ้าน #ค่าธรรมเนียมการโอน #โอนบ้าน #โอนที่ #โอนที่ดิน #ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน #ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน #ค่าจดจำนอง #ค่าอากรแสตมป์ #ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ #ภาษีขายบ้าน

Related Videos