ซับน้ำตาลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ได้รับความช่วยเหลือ IบัตรเครดิตIส่องธนาคารใจดี ซับน้ำตาลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลให้พ้น “วิกฤติโควิด-19” มีทั้งลดดอกเบี้ย พักจ่ายหนี้ ลดค่างวดจ่ายขั้นต่ำ
ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำบัตรเครดิตไม่ต้องติดต่อธนาคาร แต่จะปรับลดให้ทันที
บัตรกดเงินสดผ่อนชำระคืนขั้นต่ำไม่ต้องติดต่อธนาคาร แต่จะปรับลดให้ทันที
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ให้ติดต่อธนาคารเป็นรายบุคคลเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ #บัตรเครดิต #มาตรการเยียวยา

Related Videos