สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คเครดิตบูโร บัญชาเงินด่วน ผ่อนนาน 60เดือน วงเงินสูงสุด 50,000บาท#สินเชื่อส่วนบุคคล#สินเชื่อไม่เช็คเครดิตบูโร#บัญชาเงินด่วน

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อ On Credit
– ผ่อนนาน 60 งวด
– ไม่ตรวจเครดิตบูโร
– วงเงินสูงถึง 50,000 บาท

เอกสารในการสมัคร
– ใบคำขอสินเชื่อบัญชาเงินด่วน สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
– สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงอายุไม่เกิน 30 วัน
– หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้า ,รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
– ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล 2 เดือน ล่าสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย
– อายุ 20-57 ปี
– มีรายได้ประจำ (เงินเดือน ) ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป

Related Videos